Kirkesølv skal udføres så kalk, oblatæske, disk, vinkande, dåbsfad og dåbskande er forbundet med kirkerummets form og ide. Det er betydningsfulgt at skabe kirkesølv der afspejler vor tid, men også vigtigt at nyt altersølv harmonere med et, måske meget gammelt, kirkerum fyldt med genstande skabt gennem århundredre. Derfor bruger jeg altid megen tid, på at finde den rette udformning af altersølvet. Jeg finder det væsentligt at formgivningen finder sted i et tæt samarbejde med de mennesker der i fremtiden skal bruge genstandene, en dialog der altid bringer en ekstra dimension og historie ind i altersølvet.

Om Kirkesølv

Der er stor forskel på at skabe altersølv til en moderne kirke eller skabe en enkelt genstand der skal harmonere med ældre. Før jeg går igang med en ny opgave, danner jeg mig et indtryk af kirkerummet, alteret og de genstande der er er på alteret, det er ofte genstande med en lang historie og jeg mener at det er vigtigt at en ny genstand viese respekt for det gamle, ikke på en måde hvor jeg skaber en kopi af en historisk genstand men jeg søger efter detaljer i det gamle der kan genbruges i det nye. Det er spændende på den måde at skabe genstande der glider ind i kirkens historie.

Nyt der passer til Gammelt